กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลฯ

23 มิ.ย. 66

วันที่ 23 มิถุนายน  พ.ศ. 2566 เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค สะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :