กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสีคิี้ว ลงพื้นที่ทำหมันให้กับสุนัขจรจัด/ด้อยโอกาส

21 ก.ค. 65
🦊🐕วันที่ 21 ก.ค. 65 🦮
👍กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสีคิี้ว ลงพื้นที่ทำหมันให้กับสุนัขจรจัด/ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นสุนัขจากพื้นที่บ้านโนนกุ่ม เพศเมียจำนวน 1 ตัว และเพศผู้จากสวนสาธารณะบึงสีคิ้วจำนวน 1 ตัว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 🐕
👨‍⚕️โดยนายสัตวแพทย์ธนนท์ บุตรสมบัติ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เทศบาลเมืองสีคิ้ว และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสีคิ้ว