กองช่าง (งานสวน) เทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่เทคอนกรีตบริเวณถนนเลียบลำเหมือง ชุมชนโนนกุ่มใต้ฯ

28 มิ.ย. 66

👍วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กองช่าง (งานสวน) เทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่เทคอนกรีตบริเวณถนนเลียบลำเหมือง ชุมชนโนนกุ่มใต้ เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวถนนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน👍