อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 


กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 กรกฎาคม 2561  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

  โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี

  กปน.เตือน ปชช.สำรองน้ำดื่มครัวเรือนละ 60 ลิตร

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ

  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตำบลไทยสามัคคี

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

  ขอเชิญชวนชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗

  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2557

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559-2563

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2563

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การประกวดคำขวัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราร่ว

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ต่อไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.2.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 385,464

 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.