อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 


สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561  หน้าแรก     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  อยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2  ถนนมิตรภาพ  เป็นระยะทางประมาณ  210  กิโลเมตรและโดยทางรถไฟเป็นระยะทาง 219 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 7,268.75 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับหมู่บ้านหนองรี  หมู่ที่  3  ตำบลสีคิ้ว   อำเภอสีคิ้ว

ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายสีคิ้ว - หนองน้ำขุ่น  ฟากใต้ห่างจากศูนย์กลาง    ทางหลวงแผ่นดิน  สายสีคิ้ว - ด่านขุนทด  300  เมตร  เส้นเขตเรียบตามริมถนนสายสีคิ้ว - หนองน้ำขุ่น     ฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายสีคิ้ว ด่านขุนทดฟากตะวันออก

จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายสีคิ้ว - บ้านหัน  ฟากตะวันตก

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 ตำบลสีคิ้วและเขตตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

จากหลักเขตที่   3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 4   ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟตรง กม. 225.300

จากหลักเขตที่   4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  5  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพฟากเหนือตรง  กม. 212.150

จากหลักเขตที่   5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนมิตรภาพ   ตามเส้นตั้งฉาก  400  เมตร

ทิศใต้   ติดต่อกับหมู่บ้านมิตรภาพ  หมู่ที่ 1  ตำบลมิตรภาพและเขตตำบลมะเกลือใหม่   อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

จากหลักเขตที่  6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนมิตรภาพ  ตรง กม. 211.500  ตามเส้นตั้งฉาก  400  เมตร

จากหลักเขตที่  7  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่  8 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนมิตรภาพ  ตรง  กม. 208.800  ตามแนวเส้นฉาก  400  เมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่บ้านโรงงาน หมู่ที่ 11  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  จากหลักเขตที่  8  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 9  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ      ตรง  กม. 208.800

จากหลักเขตที่  9  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟ  ตรง กม. 233

จากหลักเขตที่  10 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่   1

 

เอกสารประกอบ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 54.81.196.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 392,940

 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.